"Vi har förlorat en generation"

Jordbruket är den största källan till utsläpp av växthusgaser världen över och en av vår tids stora utmaningar är att skapa ett hållbart jordbruk, men också att tackla en ökande ohälsosam matkultur världen över.