"Peak jobs" manar till omprövning

ANALYS. Japan har stått stilla i 20 år, i USA talas det om "Peak Jobs" och i Europa är arbetslösheten i mellankrigsnivåer, trots centralbankernas superstimulanser. Kanske är det dags för omvärdering och gräva ner den ideologiska stridyxan?