Att flyga eller icke flyga

LEDARE. Sommarnumret Camino 31 har tema resande. I ledaren resonerar Ingemar Tigerberg om dilemmat kring klimatvärstingen flyget, och som alltid kikar vi närmare på alternativen
 

Vandring i Libanon

Detta är Caminoläsaren Ellen Renmans berättelse från en vandring med the Lebanese Mountain Trail Association (LTA); en organisation som lägger mycket fokus på ekologisk hållbarhet och på att stödja lokala byar och förena samhällen som genomlidit krig och våld.