Anlita Camino

Hyr dig fri!

Ägande är ute, nu är det ”tillgång” som gäller. Delandeekonomin är här...

Du sköna nya värld

Johanna Stål tar i sin föreläsning med oss på en resa bort från dagens ohållbara system och livsstilar in i en framtid där människor och natur mår bra